Mobin Group
Center for international study فرصت استثنائی:  تحصیل در دانشگاههای معتبر بين المللی با هزينه باور نکردنی!             پائين صفحه را کليک کنيد

 

 

 

تحصيل با هزينه های بسيار مناسب

 

 

اگر ميزان هزينه های تحصيلی برای شما مهم است وشما علاقمند به ادامه تحصيل خود هستيد ولی امکان تأمين هزينه های دانشگاههای گرانقيمت را نداريد،اين موضوع نبايستی شما را از استفاده از فرصتها برای ايجاد يک آينده اطمينان بخش برای زندگيتان باز دارد، ماهنوز می توانيم امکان تحصيل در رشته مورد علاقه شما را به زبان انگليسی، در دانشگاههای معتبر بين المللی،با کيفيت با لا وبا هزينه بسيار مناسب برايتان فراهم آوريم.

شهريه ها در رشته های مورد علاقه شما در مقاطع تحصيلی مختلف دکتری، کارشناسی ارشد، کارشناسی وکاردانی از حداقل مبلغ 290 دلار آمريکا برای يکسال تحصيلی شروع شده، که اين مبلغ نه تنها از شهريه يک مدرسه غير انتفاعی در کشور ما  کمتر است بلکه مشابهی برای آن در سطح ديگر کشور ها نيز نخواهيد يافت ومتناسب با رشته ومقطع تحصيلی تغيير وافزايش می يابد.بخشی از مزيتهای مهم ديگر آن نيز به شرح زير است:

E     تحصيلات شما کاملا ً به زبان انگليسی است وشما مجبور نيستيد عمر خود را صرف آموختن زبانی کنيد که کاربردی در زندگی شما و سطح بين المللی نخواهد داشت.

E     در طول مدت تحصيل از بهداشت، درمان وبيمه مناسبی برخوردار بوده ونگران وجود محيطی غير بهداشتی و کمبود امکانات درمان نخواهيد بود.

E     از محيطی با امنيت بسيار مناسب در طول تحصيل برخوردار بوده و نگرانی های معمول که در بعضی از کشورها برای دانشجويان وجود دارد را نخواهيد داشت.

E     هزينه زندگی شما از هزينه های متوسط زندگی در تهران نيز کمتر است.

E     امکان دسترسی به شرکتهای بين المللی برای شغل تخصصی ومورد علاقه خودرا مناسبتر خواهيد يافت.

آيا چيز ديگری هست که شما  برای يک تحصيل با شرايط ايده آل به آن نياز داشته باشيد؟!

برای کسب اطلاعات بيشتر ودرخواست پذيرش تحصيلی بر روی اين خط کليک کنيد.

                                   

 

Site Map | Legal | Contact Us | ©2005 Mobin Group